Emoties uiting van je emoties zorgen ervoor

Emoties

 

Emoties zijn zowel de dingen
die een mens voelt als ook hoe een mens dit uit in lichamelijke reacties en
bepaalde gezichtsuitdrukkingen. In de Biologie wordt emotie ook wel gezien als
reactie op prikkels die een bepaald gevoel opwekken. Dit komt dan als uiting in
een verschil in gedrag of een bepaalde gedragsketen. Kunnen met name door drie
dingen opgewekt worden: omgeving, eigen gedachten, externe gebeurtenissen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De omgeving is bijvoorbeeld een
bepaald nummer waar je kippenvel van krijgt. Maar het zien van een puppy waar
je blij van wordt hoort bij de omgeving.

De eigen gedachten zijn vrij
vanzelfsprekend, stress komt bijvoorbeeld vaak door het overdenken van dingen
in je leven die nog staan te gebeuren of zouden kunnen gebeuren.

Externe gebeurtenissen zijn
dingen als de geboorte van je broertje of het sterven van je opa. Ook schrikken
komt vaak door een externe gebeurtenis, of als je zoon een tijd naar het
buitenland gaat en je bezorgd bent. Dit wordt vaak gezien als de voornaamste
aanleiding voor emoties.

Sommige emoties zoals schrik
zijn aangeboren en zijn met name instinctief maar veel emoties zijn aangeleerd.
Veel fobieën komen door een traumatische ervaring in de jeugd die een gevoel
van gevaar en angst blijven oproepen. Andersom kan ook, als er bijvoorbeeld een
bepaalde kleur aanwezig was bij een sterk positieve ervaring kan die kleur een
gevoel van blijdschap blijven oproepen. Dit principe van het relateren van een
prikkel aan een emotie wordt ook gebruikt bij het opvoeden van jonge dieren. Als
een hondje iets goed doet geef je hem een beloning, aan het begin is dit een
hondenkoekje maar later geeft alleen “goed zo” zeggen de hond al een gevoel van
blijdschap geven en zal die zich vaker gedragen zoals wordt verwachten. Emoties
zijn lang niet altijd makkelijk af te lezen, mensen zijn in staat om de emoties
verborgen te houden maar ook om emoties na te doen en te acteren. De
gezichtsuitdrukking en gedrag komen dan vaak wel overheen met de emotie die
wordt nagebootst maar niet alles kan worden nagebootst. Het breken van de stem
als iemand verdrietig is kan bijvoorbeeld lastig worden onderdrukt en ook een
versnelde hartslag bij schrik kan niet verborgen worden.

Emoties hebben voornamelijk een
sociale functie, de uiting van je emoties zorgen ervoor dat mensen empathie
kunnen tonen en zich daardoor kunnen voorstellen wat anderen meemaken. Dit
zorgt voor een band tussen mensen en men kan hierdoor gemeenschappen opzetten.
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk voor onze overleving, angst en woede
zorgt voor een adrenalinepiek waarmee gereageerd kan worden op een gebeurtenis
met een grotere overlevingskansen door snellere reflexen en minder
vermoeidheid. Of door het vooropstellen van veiligheid boven eten drinken en
andere levensbehoeften.

Er zijn veel emotie theorieën
die betrekking hebben op de relatie tussen gevoelens en de uitingen die hierbij
plaats vinden. Zo zegt de James-Lange theorie dat gevoelens ontstaan doordat
men bewust wordt van lichamelijke reacties op prikkels en niet gelijktijdig
zoals nu voornamelijk wordt gedacht. Deze theorie is door meerde wetenschapper bekritiseerd,
de meest voorkomende reden was dat de lichamelijke reacties te langzaam waren
en dus nooit voor de daadwerkelijke gevoelens konden komen. Ene Walter Cannon
kwam met de daaropvolgende theorie dat gevoelens en lichamelijke reacties
gelijktijdig ontstonden in plaats van na elkaar.

Er is veel discussie geweest
over het verband tussen het cognitieve en het affectieve, onderzoek op de
Stanford universiteit liet zien dat gevoelens erg konden differentiëren door de
omgeving onder invloed van dezelfde lichamelijke reactie. Er werd adrenaline
bij de proefpersonen ingespoten, als er een irritant persoon bij in de ruimte
zat werd er een negatief gevoel beschreven, als er daarentegen een opgewekt en
blij persoon aanwezig was werd er bijna altijd een gevoel van opgewektheid
beschreven. Hiermee werd bewezen dat gevoelens niet optreden door lichamelijke
reacties of andersom maar dat het een combinatie van meerdere factoren is.

Er is een wetenschapper die
uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar gezichtsuitdrukkingen van de mens, Paul
Ekman. Hij wilde de stelling toetsen dat bepaalde emoties universeel zijn.
Hiervoor onderzocht hij hoe kinderen over de wereld reageren bij verschillende
gebeurtenissen. Uit dit onderzoek bleek dat kinderen over de hele wereld deze 6
emoties kunnen onderscheiden en herkennen door dezelfde mimiek:

·        
Vreugde

·        
Verdriet

·        
Woede

·        
Angst

·        
Verbazing

·        
Walging

De huidige aanname is dat de twee
belangrijkste onderdelen van emoties, gevoelens en lichamelijke reacties,
tegelijk ontstaan. Een eenvoudig schema van het ontstaan en de terugkoppeling
van de reacties is hiernaast te zien.

Gevoelens en lichamelijke
reacties kunnen dus terugkoppelen naar eerdere stadia die daarop de reacties
weer veranderen en zo is er sprake van een constante terugkoppeling van gevoelens
en lichamelijke reacties op elkaar.

Mannen en vrouwen hebben niet
dezelfde reacties op affectieve prikkels, vrouwen zijn over het algemeen
angstiger en meer beschermend aangelegd en reageren heftiger bij bedreigende
situaties dan mannen. Mannen vertonen daarentegen een sterkere neiging naar
agressie en opwinding. Bij een vrouw zal bij gevaar dan ook de eerste reactie
vluchten zijn terwijl een man gemiddeld vaker naar het gevaar toeloopt.

 

Brein en de emoties

Er is al veel bekend over de functie van het brein met
betrekking tot de emoties, de delen die de emoties reguleren noemt men het
limbisch systeem, ook wel het affectief netwerk genoemd. De belangrijkste delen
zijn de cortex orbitofrontalis, de amygdala en de hypothalamus

 

Vreugde

Vreugde is een van de meest
basale emoties die de mens kent. Iedereen herkent het, maar waaraan? Dit komt
door een combinatie van stem, houding en expressie. In het gezicht zullen de
ogen vaak groot zijn en is er een duidelijke (glim)lach te zien. De stem zal
vaak luid en krachtig zijn zonder agressief te klinken met af en toe een lachje
tussendoor. De houding zal open zijn met de armen naast of achter het lichaam,
rechte schouders en de kin omhoog.

Verdriet

Mensen die verdrietig zijn
zullen zich waarschijnlijk redelijk teruggetrokken en stil gedragen. Maar het
kan ook de andere kant op slaan wanneer iemand gaat compenseren voor het
verdriet door zelf heel opgewekt en lacherig te doen in de hoop dat niemand
merkt dat diegene verdrietig is of in de hoop dat de tegengestelde actie het
verdriet teniet doet. Andere tekenen zijn waterige ogen/tranen, ook het
overslaan van de stem kan een teken zijn van hevig verdriet. De lichaamshouding
zal over het algemeen gesloten en onderdanig zijn door hangende schouders
gebogen hoofd en gekruiste armen.

Angst

Angst is een lastig te duiden
emotie. Over het algemeen resulteert in een adrenalinepiek die gemerkt kan
worden door een versnelde hartslag, verwijde pupillen en extra energie. Bij
angst is de eerste reactie vaak vluchten of stil blijven staan, het zal dan
lijken of de persoon niet gezien wil worden door zich klein te maken en het
hoofd te buigen.

Woede

Mensen die boos zijn maken zich
vaak zo groot mogelijk, schouders naar achteren, borst vooruit en armen over
elkaar. Ook de stem wordt vaak wat harder en krijgt een agressieve ondertoon.
De ogen worden groter en de persoon wordt rusteloos. Er wordt oogcontact
gezocht en zodra die er is wordt die niet meer verbroken. Spieren worden
aangespannen, handen worden bijvoorbeeld vaak gebald tot vuisten.

Genegenheid

Genegenheid wordt getoond door
een geïnteresseerde en liefhebbende houding aan te nemen. Dit houdt in dat
iemand zich open opstelt en het hoofd lichtelijk schuin houdt ten teken van
interesse. Ook het nadoen van het gedrag/houding van de ander is een duidelijk
teken van genegenheid. De blik zal ook op de ander gehouden worden, soms op het
randje van staren.

Verbazing

Verbazing drukt zich meestal uit
door opgetrokken wenkbrauwen waardoor de ogen ook groter lijken. Er ontstaan
rimpels in het voorhoofd en de mond komt open te staan door ontspanning van de
kaakspieren. Deze emotie duurt vaak maar heel even omdat het een reactie is op
iets onverwachts en dus snel zou omslaan in vreugde of angst na het cognitieve
verwerken van de situatie.

Walging

De kenmerken van walging in het
gezicht zijn voornamelijk samengetrokken wenkbrauwen, opgetrokken neus en bovenlip
en het uitsteken van de tong. Verder deinst men met het volledige lichaam
achteruit. Verder kunnen er ook reflexen als de kokhals reflex optreden